preloading
latest news latest news
เกี่ยวกับเราทดสอบ

ประวัติของเรา

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในครัวเรือนมาอย่างยาวนาน โดยในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯได้เข้าซื้อกิจการเคมีภัณฑ์ในครัวเรือนจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ให้กับหลายแบรนด์ดังทั่วเอเชียและออสเตรเลีย ได้แก่ เชนไดร้ท์, เชนการ์ด, สเตดฟาส, วาโปน่า, ไบฟอร์ซ, ฟิปฟอร์ซ, อิมิฟอร์ซ และ ทีโพล์ โดยผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในครัวเรือนที่บริษัทส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียทั้งหมดนั้นได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่ให้การดูแลเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงและยารักษาสัตว์ของประเทศออสเตรเลีย (APVMA)

 • img name
  2016

  Year 2016

  เพิ่มตัวแทนการกระจายสินค้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 แห่ง. ยอดขายและรายรับในไตรมาสแรก มูลค่า 300.16 ล้านบาท และ 52.48 ล้านบาท

 • img name
  2015

  Year 2015

  นำแผนระยะยาว 5 ปี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงการขยายเครือข่ายและจัดจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดเคมีภัณฑ์สำหรับการเกษตรในต่างประเทศ

 • img name
  2014

  Year 2014

  ขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ

 • img name
  2011

  Year 2011

  บริษัททำยอดขายได้ 1,000 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2554. ได้รับรางวัลควอลีตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • img name
  2009

  Year 2009

  ก่อตั้งบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด

 • img name
  2008

  Year 2008

  สร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

 • img name
  2006

  Year 2006

  ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับสาธารณสุข

 • img name
  2005

  Year 2005

  เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท . มีตัวแทนภูมิภาคจำนวน 5 แห่ง

 • img name
  2004

  Year 2004

  จดทะเบียนบริษัทเชอร์วู้ด เคมิคอล เข้าตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท

 • img name
  2003

  Year 2003

  เริ่มแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายระดับภูมิภาค

 • img name
  2001

  Year 2001

  เปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก “เชลล์ไดร้ท์” เป็น “เชนไดร้ท์”

 • img name
  1997

  Year 1997

  สร้างโรงงานการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ฉะเชิงทรา ประเทศไทย

 • img name
  1996

  Year 1996

  ก่อตั้งบริษัทเชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์สำหรับการเกษตรและการสาธารณสุข โดยผลิตภัณฑ์ประเภทยาฆ่าแมลงและสินค้ากลุ่มทำความสะอาดซึ่งแต่ละตัวมีส่วนผสมทางเคมีที่ต้องได้รับการจดทะเบียนและออกใบอนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบและผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ก่อนที่จะวางจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้สินค้าที่มีอยู่ดีขึ้น รวมถึงสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ จากทีมวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายมากกว่า 220 ชนิด ภายใต้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวนกว่า 130 ฉบับ

ผลิตภัณฑ์ของ เชอร์วู้ด เคมิคอล ได้รับการรับรองคุณภาพว่ามีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทยาฆ่าแมลง ซึ่งผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 (ระบบบริหารงานคุณภาพ) ISO14001 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) และ GMP (ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย) ส่วนโรงงานแห่งที่สอง ผลิตสินค้ากลุ่มทำความสะอาด โดยโรงงานแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 (ระบบบริหารงานคุณภาพ) ISO14001 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) และ GMP (ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย) และ HACCP (ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร)

 • about us
 • วิสัยทัศน์

  “Leading Thai corporation to provide best quality products and value to improve livings of World’s consumers”

  พันธกิจ

  ”Being at the top tier of the industry and provide the market with best products along with to attain maximum satisfaction for all stakeholders”

วัฒนธรรมองค์กร

 • A : Agility

  เร็ว : ความเร็วและความถูกต้องในการทำงาน ทันต่อตลาดเพราะเราอยู่ใน ธุรกิจที่เป็น Fast Moving

  image name
 • B : Bold

  กล้าที่จะคิดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้า ที่จะพูดรวมถึงยอมรับการเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะยอมรับความแตกต่างเพื่อผลลัพท์เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

  image name
 • C : Care

  ใส่ใจ : คำนึงถึงผู้บริโภคและลูกค้ารวมถึงผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทั้งตนเอง ส่วนรวม และสังคม

  image name
image name
รางวัลของเราBecause we strive to the best
 • image name

  รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี พ.ศ. 2560

 • image name

  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2560

 • image name

  SET Awards 2017