preloading

สเปรย์กำจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน ริ้น แมลงสาบ มด ตัวสามง่าม หมัด เรือด เห็บ และแมลงเล็กๆ อื่นๆ ออกฤทธิ์ปกป้องนานกว่า 4 สัปดาห์

วิธีการใช้

สำหรับกำจัดยุงและแมลงตัวเล็กๆ ที่บินอยู่ในห้อง ก่อนใช้ ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากห้องนั้นก่อน ปิดประตูและหน้าต่างและให้ผู้ฉีดสวมถุงมือและหน้ากาก หรือใช้ผ้าปิดปากและจมูก เขย่ากระป๋องแล้วฉีด เชนไดร้ท์ 2 ขึ้นข้างบนทั้ง 4 ด้าน ฉีดประมาณ 15 วินาที ให้ละอองเชนไดร้ท์ 2 กระจายให้ทั่ว ทิ้งไว้ 15 นาที จึงเปิดระบายอากาศ หรือจะฉีดบริเวณนอกห้องที่มีลมสงบก็ได้ สาหรับแมลงคลาน ฉีดเชนไดร้ท์ 2 ตามซอกมุม ใต้ตู้ รอบถังขยะ ขอบประตู หน้าต่าง รอยแตก หรือตามทางที่แมลงเดินผ่านหรือชอบอยู่และพยายามฉีดให้ถูกแมลงจะให้ผลดีขึ้น ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้Cleaning ทำความสะอาด พื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

"สูตรการผลิต : เป็นสเปรย์กำจัดยุงและแมลงสูตรน้ำมัน อัดแก๊ส LPG ที่ผ่านขบวนการขจัดกลิ่น

สารออกฤทธิ์ : เพอร์เมทริน (Permethrin) (CAS No. : 52645-53-1) ความเข้มข้น : 0.25% W/W

เอส – ไบโออัลเลทริน (S-Bioallethrin) (CAS No. : 28434-00-6) ความเข้มข้น : 0.10% W/W

ดี – อัลเลทริน (d – Allethrin) (CAS No. : 584-79-2) ความเข้มข้น : 0.10% W/W

ดี – เตตราเมทริน (d - Tetramethrin) (CAS No. : 1166-46-7) ความเข้มข้น : 0.25% W/W

สุขภาพและความปลอดภัย : เชนไดร้ท์ 2 ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก หากกลืนกินเชนไดร้ท์ 2 ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุของเชนไดร้ท์ 2"

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name