preloading
latest news latest news
ทดสอบไทยไทย

เพราะคุณคือ"คนสำคัญ" มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเชอร์วู้ด

img name

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน ทุกระดับ เพื่อเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร และเชื่อมั่นในพลังที่ยิ่งใหญ่ของพนักงานทุกคน ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย เรากำลังมองหาคนที่มีพลัง มีศักยภาพ กล้าคิด กล้าพูด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบ้านหลังใหญ่กับ "เชอร์วู้ด" ที่ให้ทุกๆวันมีความสุขในการทำงานกับบรรยากาศที่อบอุ่น

ตำแหน่งที่เปิดรับ

สิ่งที่ได้รับเมื่อทำงานกับ "ครอบครัวเชอร์วู้ด"

เพราะเราเชื่อในศักยภาพของพนักงานทุกคน เราเชื่อมั่นว่าพนักงานของเราจะเติบโตขึ้น การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่บริษัทจะต้องดูแลให้เหมือนคนในครอบครัว

เชอร์วู้ดรักและใส่ใจเพื่อนร่วมงานทุกคน

  • ผลตอบแทนประจำปี
  • แผนสุขภาพที่ครอบคลุม
  • ความสุขในการทำงาน
  • มีความเป็นครอบครัว
  • รางวัลทำงานนาน
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • รางวัลและผลตอบแทน
  • โปรแกรมให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
  • เวลาพักส่วนตัว
สมัครงานวันนี้