preloading
latest news latest news
เกี่ยวกับเราทดสอบ

ประวัติของเรา

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในครัวเรือนมาอย่างยาวนาน โดยในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯได้เข้าซื้อกิจการเคมีภัณฑ์ในครัวเรือนจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ให้กับหลายแบรนด์ดังทั่วเอเชียและออสเตรเลีย ได้แก่ เชนไดร้ท์, เชนการ์ด, สเตดฟาส, วาโปน่า, ไบฟอร์ซ, ฟิปฟอร์ซ, อิมิฟอร์ซ และ ทีโพล์ โดยผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในครัวเรือนที่บริษัทส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียทั้งหมดนั้นได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่ให้การดูแลเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงและยารักษาสัตว์ของประเทศออสเตรเลีย (APVMA)

 • img name
  2016

  Year 2016

  เพิ่มตัวแทนการกระจายสินค้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 แห่ง. ยอดขายและรายรับในไตรมาสแรก มูลค่า 300.16 ล้านบาท และ 52.48 ล้านบาท

 • img name
  2015

  Year 2015

  นำแผนระยะยาว 5 ปี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงการขยายเครือข่ายและจัดจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดเคมีภัณฑ์สำหรับการเกษตรในต่างประเทศ

 • img name
  2014

  Year 2014

  ขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ

 • img name
  2011

  Year 2011

  บริษัททำยอดขายได้ 1,000 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2554. ได้รับรางวัลควอลีตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • img name
  2009

  Year 2009

  ก่อตั้งบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด

 • img name
  2008

  Year 2008

  สร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

 • img name
  2006

  Year 2006

  ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับสาธารณสุข

 • img name
  2005

  Year 2005

  เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท . มีตัวแทนภูมิภาคจำนวน 5 แห่ง

 • img name
  2004

  Year 2004

  จดทะเบียนบริษัทเชอร์วู้ด เคมิคอล เข้าตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท

 • img name
  2003

  Year 2003

  เริ่มแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายระดับภูมิภาค

 • img name
  2001

  Year 2001

  เปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก “เชลล์ไดร้ท์” เป็น “เชนไดร้ท์”

 • img name
  1997

  Year 1997

  สร้างโรงงานการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ฉะเชิงทรา ประเทศไทย

 • img name
  1996

  Year 1996

  ก่อตั้งบริษัทเชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์สำหรับการเกษตรและการสาธารณสุข โดยผลิตภัณฑ์ประเภทยาฆ่าแมลงและสินค้ากลุ่มทำความสะอาดซึ่งแต่ละตัวมีส่วนผสมทางเคมีที่ต้องได้รับการจดทะเบียนและออกใบอนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบและผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ก่อนที่จะวางจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้สินค้าที่มีอยู่ดีขึ้น รวมถึงสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ จากทีมวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายมากกว่า 220 ชนิด ภายใต้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวนกว่า 130 ฉบับ

ผลิตภัณฑ์ของ เชอร์วู้ด เคมิคอล ได้รับการรับรองคุณภาพว่ามีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทยาฆ่าแมลง ซึ่งผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 (ระบบบริหารงานคุณภาพ) ISO14001 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) และ GMP (ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย) ส่วนโรงงานแห่งที่สอง ผลิตสินค้ากลุ่มทำความสะอาด โดยโรงงานแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 (ระบบบริหารงานคุณภาพ) ISO14001 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) และ GMP (ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย) และ HACCP (ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร)

 • about us
 • วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในระดับสากล

  พันธกิจ

  ใส่ใจในการสร้างสรรค์สินค้าอย่างพิถีพิถันถึงคุณภาพสูงสุด เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นผู้นำ และบรรลุความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

วัฒนธรรมองค์กร

 • A : Agility

  เร็ว : ความเร็วและความถูกต้องในการทำงาน ทันต่อตลาดเพราะเราอยู่ใน ธุรกิจที่เป็น Fast Moving

  image name
 • B : Bold

  กล้าที่จะคิดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้า ที่จะพูดรวมถึงยอมรับการเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะยอมรับความแตกต่างเพื่อผลลัพท์เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

  image name
 • C : Care

  ใส่ใจ : คำนึงถึงผู้บริโภคและลูกค้ารวมถึงผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทั้งตนเอง ส่วนรวม และสังคม

  image name
image name
รางวัลของเราBecause we strive to the best
 • image name

  รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี พ.ศ. 2560

 • image name

  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2560

 • image name

  SET Awards 2017