1%
จะมีแมลงสาบอีกกี่ ร้อยตัว
ก็มั่นใจว่า
เชนไดร้ท์โฟม
ฆ่า แมลงสาบได้
ตายจริงซอกซอน ลึกถึงแหล่ง
เลื่อนลงมาดูให้เห็นกับตา
ฉีด1ที
แมลงสาบซี้ถึงแหล่ง

Canvas is not supported in your browser

Canvas is not supported in your browser

ฉีดเชนไดร้ท์โฟม
ดักตามทางเดินของแมลงสาบ
แมลงสาบกินโฟม
หรือเดินผ่าน แต่ไม่ตายทันที
เนื้อโฟมติดตัว
กลับไปตายที่แหล่ง
แมลงสาบตัวอื่นๆ มากินซาก
แล้วพากันตายถึงแหล่ง

Canvas is not supported in your browser

Canvas is not supported in your browser

Canvas is not supported in your browser

Canvas is not supported in your browser

Canvas is not supported in your browser

Canvas is not supported in your browser

Canvas is not supported in your browser

Canvas is not supported in your browser

4 จุดยุทธศาสตร์ปราบแมลงสาบตายซอกซอนลึกถึงแหล่ง
ฆ่าได้ตายซอกซอน
ลึกถึงแหล่ง
ด้วยประสิทธิภาพแน่น คับกระป๋อง
ฆ่าได้ตายซอกซอน
ลึกถึงแหล่ง
ด้วยประสิทธิภาพแน่น คับกระป๋อง
เห็นผลจริง ตายจริง
ซอกซอนลึกถึงแหล่งจากปากผู้ใช้จริง
100% คอนเฟิร์ม
เห็นผลจริง ตายจริง
ซอกซอนลึกถึงแหล่ง
จากปากผู้ใช้จริง
100% คอนเฟิร์ม
คำถามที่พบบ่อย
ดูทั้งหมด