preloading
latest news latest news

HIGHLIGHT1 Aug 2018

อายุของน้ำยาล้างจาน

น้ำยาล้างจาน นับจากวันแรกที่เปิดใช้ไปประมาณ 6-12 เดือน แต่หากจะให้ดีควรใช้ให้หมดภายใน 6 เดือนแรก

- น้ำยาล้างจาน นับจากวันแรกที่เปิดใช้ไปประมาณ 6-12 เดือน แต่หากจะให้ดีควรใช้ให้หมดภายใน 6 เดือนแรก เพราะแม้หลังจากนี้จะยังใช้งานได้อยู่ แต่ประสิทธิภาพก็จะลดลง
- น้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอก เก็บได้ 9-12 เดือน แต่ถ้าเปิดใช้แล้วจะมีอายุ 6 เดือน นับจากวันแรกที่เปิดใช้
- น้ำยาปรับผ้านุ่ม เก็บได้ 2-3 ปี
- น้ำยาเช็ดกระจก เปิดใช้งานไปแล้วไม่ควรเก็บไว้เกิน 2 ปี
- น้ำยาถูพื้น ส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี

image name