preloading
latest news latest news
th Management Discussion and Analysis

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โปรดเลือกปีที่คุณต้องการดูข้อมูลคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 • img name

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559

  ดาวน์โหลด
 • img name

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2559

  ดาวน์โหลด
 • img name

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2559

  ดาวน์โหลด
 • img name

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2559

  ดาวน์โหลด