preloading

ไฮไลท์7 เม.ย. 2563

คนรักสัตว์ต่างหวาดหวั่นกันมาหลายวัน เกี่ยวกับโควิด-19 เราก็ควรระมัด ระวัง แต่ป้องกันไว้เป็นการดีที่สุด

ป้องกันเพื่อนตัวน้อยจาก Covid-19

image name

คนรักสัตว์ต่างหวาดหวั่นกันมาหลายวัน เกี่ยวกับโควิด-19 จากข่าวก่อนหน้านี้เมื่อทางการของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงออกมาแถลงว่า สุนัขของคนไข้โรคโควิด-19 รายหนึ่งได้ติดเชื้อไปจากเจ้าของ (รวมถึงน้องแมวด้วย)
ตามที่มีการสันนิษฐานไว้ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เข้ามาตรวจสอบกรณีดังกล่าว โดยเชื่อว่าผลตรวจหาเชื้อที่เป็นบวกเพียงเล็กน้อยของสุนัขตัวนี้ อาจเป็นเพียงร่องรอยการสัมผัสกับพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนเท่านั้น ซึ่งอาจจะยังไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายขึ้น และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยพบกรณีที่บ่งชี้ได้ชัดเจนว่า สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างที่พบในมนุษย์ได้
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจยืนยันครั้งที่สองและสามกลับพบว่าสุนัขติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้จริง ซึ่งข่าวนี้สร้างความวิตกกังวลให้กับบรรดาคนรักสัตว์อย่างใหญ่หลวง ในเรื่องของมาตรการป้องกันตนเองและเพื่อนรักตัวน้อยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการแพร่ระบาดรายต่อไป

เราก็ควรระมัด ระวัง แต่ป้องกันไว้เป็นการดีที่สุดค่ะ เบื้องต้นแนะนำดังนี้

ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการเข้าใกล้หรือสัมผัสกับตัวน้อง
หมั่นทำความสะอาดทั้งที่ใส่อาหารและของใช้ของพวกน้องๆ
รักษาสภาพแวดล้อมภายในบ้านเรือนให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
ทำความสะอาดพื้นที่ ที่น้องๆ อยู่ประจำ ด้วย Chaingard Odorless Spray ใช้สำหรับใช้ฉีดที่นอน คอกสัตว์ เฟอร์นิเจอร์ พื้นห้อง ดับกลิ่นถาดทรายแมว และยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย