preloading

ไฮไลท์29 พ.ค. 2563

ได้รับรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล " อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563 ประเภท The Best ในสาขาสถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข "
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งรางวัลนี้เพิ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก
เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในครัวเรือนมาอย่างยาวนาน โดยในปี พ.ศ. 2539 บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ให้กับหลายแบรนด์ดังทั่วเอเชียและออสเตรเลีย

image name