preloading

ไฮไลท์17 ส.ค. 2563

img name

เป็นปีที่ 12 ที่ อ.ย. ได้มอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม และในปีนี้เอง อ.ย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563 ได้จัดให้มีรางวัล Best of the Best เป็นปีแรก เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดที่บริษัทเราได้รับ

Best of the Best เป็นรางวัลที่มีเพียงรางวัลเดียวต่อประเภทธุรกิจ และสำหรับผู้ประกอบการค้าด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในครัวเรือน บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนายธนากร วัฒนวิจารณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้คว้ารางวัลนี้มาครอง ด้วยสถานประกอบการเราได้แสดงถึงการรักษาคุณภาพมาตรฐานที่ดีมาโดยตลอด มีการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์และเห็นแก่ประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ต้องขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกๆคน ที่ร่วมแรงร่วมใจรักษาคุณภาพและความดีนี้เสมอมา

image name