preloading

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงสูตรน้ำมันอีซี สารมีฤทธิ์แบบขับไล่ ที่มีคุณภาพสูง ใช้สำหรับราดพื้นใต้บ้านหรืออาคารที่กำลังก่อสร้างหรืออัดลงใต้บ้านที่สร้างเสร็จแล้ว สร้างชั้นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพป้องกันการรุกรานของปลวกใต้ดิน

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name