preloading

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำยาหรือน้ำมันอื่นใดอีก ใช้ทาหรือพ่นบนพื้นผิวของไม้ก่อนทาวัสดุเคลือบผิวชนิดอื่นๆ เพื่อป้องกัน ปลวก มอด และเชื้อรา อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม้ผุกร่อนเสียสภาพ เหมาะสำหรับคร่าวในผนังสำหรับฝ้า เพดาน บัว ด้านในผนัง

มาตรฐานและการรับรอง

  • certify title

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name