preloading

กำจัดปลวก มด และแมลงสาบ ในบ้านเรือน ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงเฉพาะจุดอย่างง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาเรื่องปลวก หรือบริเวณที่ต้องการป้องกัน ปลวก มอด มด และแมลงสาบ โดยตัวยาไม่ฟุ้งกระจาย เพราะมีหลอดฉีดพ่นนิรภัยขนาดเล็กและยาวเป็นพิเศษ ซอกซอนเข้าฉีดตามรอยแตก รอยต่อ และซอกมุมของพื้นและผนัง

วิธีการใช้

ใส่หัวฉีดที่มีหลอดก้านยาวเข้ากับวาล์วบนกระป๋อง เขย่ากระป๋องแล้วฉีด เชนไดร้ท์ 1 โดยจ่อปลายก้านหลอดเข้าไปในบริเวณรูที่แมลงเจาะไว้ ตามซอกมุม ใต้ตู้ รอบถังขยะ ขอบประตู หน้าต่าง รอยแตก ตามทางที่แมลงเดินผ่านหรือชอบอยู่หรือใช้ฉีดให้ถูกตัวแมลงจะได้ผลดียิ่งขึ้นในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้น ผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่น ก่อนจะทำการผลิตให้Cleaning ทำความสะอาด พื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

"สูตรการผลิต : เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสูตรน้ำมัน อัดแก๊สหุงต้มที่ผ่านขบวนการขจัดกลิ่น

สารออกฤทธิ์ : อัลฟ่าไซเปอร์เมทริน (Alphacypermethrin) (CAS No.:67375-30-8) ความเข้มข้น : 0.1 %W/V

ไบเฟนทริน ( Bifenthrin ) (CAS No.: 82657-04-3) ความเข้มข้น : 0.03 %W/V

สุขภาพและความปลอดภัย เชนไดร้ท์ 1 ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน เชนไดร้ท์ 1 ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลากของ เชนไดร้ท์ 1 "

มาตรฐานและการรับรอง

  • certify title
  • certify title

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name