preloading

ผลิตภัณฑ์ชนิดอัดแก๊สพร้อมฉีด กลิ่นลาเวนเดอร์ สำหรับกำจัดยุง แมลงสาบ แมลงเม่าและแมลงบินขนาดเล็กอื่นๆ ใช้งานง่ายเพราะใช้ฝาฉีดชนิดสเปรย์ทรู (Spray Through Cap) สามารถฉีดได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดฝา สารเคมีไม่เลอะเปื้อนมือขณะฉีด

วิธีการใช้

"สำหรับกำจัดยุงและแมลงตัวเล็กๆ ที่บินอยู่ในห้อง ก่อนใช้ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากห้องนั้นก่อนปิดประตูและหน้าต่างและให้ผู้ฉีดสวมถุงมือและหน้ากาก หรือใช้ผ้าปิดปากและจมูก เขย่ากระป๋องแล้วฉีด เชนไดร้ท์ 2 (กลิ่นลาเวนเดอร์) ขึ้นข้างบนทั้ง 4 ด้าน ฉีดประมาณ 15 วินาที ให้ละอองเชนไดร้ท์ 2 (กลิ่นลาเวนเดอร์) กระจายให้ทั่ว ทิ้งไว้ 15 นาที จึงเปิดระบายอากาศ หรือจะฉีดบริเวณนอกห้องที่มีลมสงบก็ได้

สาหรับแมลงคลาน ฉีดเชนไดร้ท์ 2 (กลิ่นลาเวนเดอร์) ตามซอกมุม ใต้ตู้ รอบถังขยะ ขอบประตู หน้าต่าง รอยแตก หรือตามทางที่แมลงเดินผ่านหรือชอบอยู่ และพยายามฉีดให้ถูกแมลงจะให้ผลดีขึ้นในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้Cleaning ทำความสะอาด พื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต"

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

"สูตรการผลิต : เป็นสเปรย์กำจัดยุงและแมลงสูตรน้ำมัน กลิ่น ลาเวนเดอร์ อัดแก๊ส LPG ที่ผ่านขบวนการขจัดกลิ่น สารออกฤทธิ์ : เพอร์เมทริน (Permethrin) (CAS No. : 52645-53-1) ความเข้มข้น : 0.25% W/W

เอส – ไบโออัลเลทริน (S-Bioallethrin) (CAS No. : 28434-00-6) ความเข้มข้น : 0.10% W/W

ดี – อัลเลทริน (d – Allethrin) (CAS No. : 584-79-2) ความเข้มข้น : 0.10% W/W

ดี – เตตราเมทริน (d - Tetramethrin) (CAS No. : 1166-46-7) ความเข้มข้น : 0.25% W/W สุขภาพและความปลอดภัย : เชนไดร้ท์ 2(กลิ่นลาเวนเดอร์) ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน เชนไดร้ท์ 2 (กลิ่นลาเวนเดอร์) ห้ามทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุของ เชนไดร้ท์ 2 (กลิ่นลาเวนเดอร์)"

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name