preloading

สเปรย์สูตรน้ำประสิทธิภาพสูงสำหรับกำจัดยุง แมลงบิน และแมลงคลานในบ้าน ด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย เพียงเขย่ากระป๋องก่อนฉีด

วิธีการใช้

ก่อนใช้ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากห้องนั้นก่อนปิดประตูและหน้าต่าง และให้ผู้ฉีดสวมถุงมือและหน้ากาก หรือใช้ผ้าปิดปากและจมูก เขย่ากระป๋องแล้วฉีด เชนไดร้ท์ สูตรน้ำ ขึ้นข้างบน ทั้ง 4 ด้าน ฉีดประมาณ 15 วินาที ให้ละออง เชนไดร้ท์ สูตรน้ำ กระจายให้ทั่ว ทิ้งไว้ 15 นาที จึงเปิดระบายอากาศ หรือจะฉีดบริเวณนอกห้องที่มีลมสงบก็ได้ สาหรับกำจัดแมลงคลาน เขย่ากระป๋องแล้วฉีด เชนไดร้ท์ สูตรน้ำ ตามซอกมุม ใต้ตู้ ขอบถังขยะ ขอบประตู หน้าต่าง รอยแยก หรือตามทางที่แมลงเดินผ่านหรือชอบอยู่ และพยายามฉีดให้ถูกแมลงจะให้ผลดีขึ้น ในห้องครัวและโรงงานอุตสหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้Cleaning ทำความสะอาด พื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

"สูตรการผลิต : เป็นสเปรย์กำจัดยุงและแมลงสูตรน้ำ อัดแก๊ส LPG ที่ผ่านขบวนการขจัดกลิ่น

สารออกฤทธิ์ : เพอร์เมทริน (Permethrin) (CAS : 52645-53-1) ความเข้มข้น : 0.25 %W/W

เอส ไบโอทริน (Esbiothrin) (CAS : 260359-57-5) ความเข้มข้น : 0.10 %W/W

ดี – อัลเลทริน ( d – Allethrin ) (CAS : 584-79-2) ความเข้มข้น : 0.10 %W/W

สุขภาพและความปลอดภัย : เชนไดร้ท์ สูตรน้ำ ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน เชนไดร้ท์ สูตรน้ำ ห้ามทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุของเชนไดร้ท์ สูตรน้ำ"

มาตรฐานและการรับรอง

  • certify title

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name