preloading

ผลิตภัณฑ์ราดพื้นก่อนและหลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันและกำจัดปลวกและแมลงในบ้านเรือน ผสมน้ำได้ถึง 60 เท่า

วิธีการใช้

สำหรับการป้องกันและกำจัดปลวก ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสมเชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี 1 ลิตรกับน้ำให้ได้ 60 ลิตร คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้ราดพื้นดินด้วยฝักบัวรดน้าต้นไม้หรือเครื่องพ่นที่มีความดันต่ำ (25 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ปลายหัวฉีด) ให้ทั่วพื้นที่ 8-12 ตารางเมตร ควรใช้เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรผสมเพื่อเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

"สูตรการผลิต : เป็นสูตรการผลิตที่ทำให้สารออกฤทธิ์กระจายตัวแขวนลอยในน้ำที่เรียกว่า Suspension Concentrate (SC) จึงเป็นสูตรที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันหรือตัวทำละลาย (Solvent)

สารออกฤทธิ์ : ไบเฟนทริน (Bifenthrin)(CAS No. : 82657-04-3) ความเข้มข้น : 3.0% W/V

สุขภาพและความปลอดภัย : เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากหากกลืนกิน เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมด้วยภาชนะบรรจุและฉลากของเชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี"

มาตรฐานและการรับรอง

  • certify title

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name