preloading

ใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงที่อาศัยอยู่ใต้ดิน โดยใช้ขณะก่อสร้าง หรือหลังการปลูกสร้างแล้ว

วิธีการใช้

ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสมเชนไดร้ท์ สเตดฟาส 40 อีซี 0.5 ลิตร กับน้ำให้ได้ 20 ลิตร (ได้ความเข้มข้น 0.1%W/V) คนให้เข้ากันก่อนนำไปใช้และใช้ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 40 อีซี ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้งไม่ควรนำไปเก็บเพื่อไว้ใช้ในครั้งต่อไป

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

"สูตรการผลิต : เป็นสูตรการผลิตแบบน้ำมันในรูป Emulsifiable Concentrate (EC) ทำให้สารออกฤทธิ์ที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายน้ำมันรวมตัวผสมกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกัน ให้สารละลายสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนม
สารออกฤทธิ์ : อัลฟ่าไซเปอร์เมทริน (Alpha-cypermethrin)(CAS No. : 67375-30-8) ความเข้มข้น : 4.0% W/V
สุขภาพและความปลอดภัย : เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 40 อีซี ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 40 อีซี ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมด้วย ภาชนะบรรจุและฉลากของเชนไดร้ท์ สเตดฟาส 40 อีซี"

มาตรฐานและการรับรอง

  • certify title

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name