preloading

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงแบบสูตรน้ำมันอีซี มีประสิทธิ์ภาพสูงในการป้องกันกำจัดปลวก ฆ่าปลวกแบบไม่ขับไล่ (Non-repellent) ออกฤทธิ์กับปลวกโดยทางการสัมผัส และระบบทางเดินอาหาร ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้างและควบคุมกำจัดปลวกได้ตายแบบยกรัง

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name