preloading

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกประสิทธิ์ภาพสูง เป็นการป้องกันและกำจัดปลวกแบบไม่ขับไล่ (Non-repellent) ออกฤทธิ์กับปลวกโดยการสัมผัส และระบบทางเดินอาหาร ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้างและควบคุมกำจัดปลวกได้ตายแบบยกรัง

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name