preloading

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำยาหรือน้ำมันอื่นใดอีก ใช้ทาหรือพ่นบนพื้นผิวของไม้ก่อนทาวัสดุเคลือบผิวอื่นๆ เพื่อป้องกัน ปลวก มอด และเชื้อรา อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม้ผุกร่อนเสียสภาพ ใช้ทารองพื้น ประตู หน้าต่าง วงกบ เฟอร์นิเจอร์ ก่อนทาสีหรือวัสดุเคลือบผิวอื่นๆ

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name