preloading

เหยื่อกำจัดแมลงสาบชนิดเจล ใช้กำจัดแมลงสาบทั้งแมลงสาบพันธุ์ใหญ่พันธุ์เล็ก ใช้ได้ภายในบ้านเรือน ห้องชุด คอนโดมิเนียม สถานที่การค้า โดยเฉพาะสถานที่ต้องการควบคุมสุขอนามัยเป็นพิเศษ เช่น โรงพยาบาล ใช้ได้สะดวกไม่ต้องเคลื่อนย้ายคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งของปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ไม่มีกลิ่น ไม่ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name