preloading

เหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูปนำเข้าจากประเทศอังกฤษ เป็นเม็ดแข็งรูปไข่ ใช้สะดวกมีส่วนผสมของอาหารที่หนูชอบ แต่งด้วยรสขมเพราะหนูไม่สามารถรับรู้รสขม แต่สัตว์อื่นไม่ชอบ จึงมีความปลอดภัยสูง ไม่ทำให้หนูดื้อต่อยา การออกฤทธิ์เป็นไปอย่างช้า ๆ หนูจะตายภายใน 3-5 วัน โดยที่หนูไม่ทราบว่าสะตันเป็นเหยื่อพิษ จึงไม่ขยาดเช่นเหยื่อพิษอื่น ๆ

มาตรฐานและการรับรอง

  • certify title

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name