preloading

ผลิตภัณฑ์Cleaning ทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรก คราบไขมันต่าง ๆ ให้ความสะอาดแก่อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีกลิ่น จึงสะดวก และง่ายต่อการใช้

วิธีการใช้

"1. สำหรับขวดนม เครื่องใช้เด็กอ่อน เครื่องแก้ว เครื่องประดับ จาน ชาม ล้างคราบสกปรกที่ติดกับภาชนะ จาน ชามหรืออุปกรณ์ออกก่อน จากนั้น ผสม ทีโพล์ อเนกประสงค์ 10 ซีซี กับน้ำ 4.5 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วนำภาชนะลงล้าง เสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

2. เครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ ผสม ทีโพล์ อเนกประสงค์ 10 – 20 ซีซีกับน้ำ 4.5 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วนำเครื่องแก้วลงล้าง เสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด"

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

"สูตรการผลิต : ประกอบด้วยสารCleaning ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์มีค่า pH ที่เป็นกลางจึงไม่ทำให้ระคายเคืองต่อผิว

สารออกฤทธิ์ : Linear Alkylbenzene Sulfonate, Potassium Salf ความเข้มข้น : 10.0 %W/W

Sodium Lauryl Ether Sulfate ความเข้มข้น : 7.2 %W/W

สุขภาพและความปลอดภัย : ทีโพล์ อเนกประสงค์ ไม่เป็นอันตรายต่อคนเมื่อใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน ทีโพล์ อเนกประสงค์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมาก ๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุฉลากของทีโพล์ อเนกประสงค์

"

มาตรฐานและการรับรอง

  • certify title

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name