preloading

ใช้Cleaning ทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรก คราบไขมันต่างๆ แก่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ขวดนม เสื้อผ้า เครื่องใช้เด็ก จาน ชาม เครื่องแก้ว เครื่องประดับ แก้ว เจียระไน เครื่องครัว กระจกและเครื่องเรือน

วิธีการใช้

"1. สำหรับขวดนม เครื่องใช้เด็กอ่อน เครื่องแก้ว เครื่องประดับ จาน ชาม ล้างคราบสกปรกที่ติดกับภาชนะ จาน ชามหรืออุปกรณ์ออกก่อน จากนั้นผสม ทีโพล์ เพียว 10 ซีซี กับน้ำ 4.5 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วนำภาชนะลงล้าง เสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

2. เครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ ผสม ทีโพล์ เพียว 10 – 20 ซีซี กับน้ำ 4.5 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วนำเครื่องแก้วลงล้าง เสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด"

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

"สูตรการผลิต : ประกอบด้วยสารCleaning ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์มีค่า pH ที่เป็นกลางจึงไม่ทำให้ระคายเคืองต่อผิว

สารออกฤทธิ์ : Linear Alkylbenzene Sulfonate, Potassium Salf ความเข้มข้น : 10.0 %W/W

Sodium Lauryl Ether Sulfate ความเข้มข้น : 7.2 %W/W

สุขภาพและความปลอดภัย : ทีโพล์ เพียว ไม่เป็นอันตรายต่อคนเมื่อใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน ทีโพล์ เพียว ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมาก ๆ แล้ว รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของทีโพล์ เพียว"

มาตรฐานและการรับรอง

  • certify title

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name
  • image name